вівторок, 5 березня 2019 р.

олімпіада з укр мови 4 класОЛІМПІАДА
4 КЛАС
1.    У якому рядку записано прислів’я, яке містить  прикметник – антонім?
Без вірного друга – велика туга.
Новихдрузів май, а старих не забувай.

2.    Поставити подані нижче іменники в орудному відмінку однини: чемність, гусінь, любов.
3.    Віднови і запиши речення: у біді, у труді,  родиться,  Дружба ,гартується.
4.    Запиши подані іменники в орудному відмінку однини: межа, яблуня, вдача, сотня.
5.    Склади і запиши речення з однорідними членами, яке відповідає схемі:
…, …, … ------------ ======= і ======== .
6.    Прочитай речення. У річці відбивалася чистота весняного неба та зелені листочки дерев.
Згрупуй слова речення за частинами мови і запиши у відповідні колонки.
Іменник       прикметник     дієслово     службове

7.    Подані слова згрупуй за родами: місцевість, обрій, горизонт, криниченька, оповідання, узбережжя.
8.    Спиши слова. Підкресли орфограми. Постав наголос.
Дзвінок, бджола, ім’я, понеділок, зараз, щука, хвилина, сантиметр, верблюд, вокзал.
9.    Запиши легенду, яку читала, вкажи автора, передбач абзаци .

ОЛАМПІАДА
4 КЛАС
1.    У поданому реченні підкресли всі члени речення. Заміни однорідні члени в цьому реченні одним словом. Запиши утворене речення, покажи в ньому звязок слів.
В осінньому парку опадає листя з каштанів, кленів і лип.
2.    Виправ помилки, запиши слова правильно. До кожного з них добери синонім.
Вогніще, горезонт, тревога, ширенга, духм’яний.
3.    Поясни значення слів: берест, кобза, притча, стодола, скоромовка.
4.    Запиши три види речень за метою висловлювання та інтонацією із сполучення слів рідна природа.
5.    Поясни вислови:
Набрати в рот води -----------------  .
Замилювати очі ---------------------- .
6.    Напиши розповідь за даним початком, добери до тексту заголовок.
У народі кажуть, що слово до слова складеться мова.
 Мова …  


Немає коментарів:

Дописати коментар